Menu

Slider

Menu

Mail server là gì? Quy trình mail được gửi đi
Mail server là gì? Quy trình mail được gửi đi Đăng ngày: 06/06/2018 Một máy chủ mail là tương đương với người đưa thư được máy tính hóa. Mỗi email được gửi đi thông qua một loạt các máy chủ mail đến người nhận của mình. Mặc dù nó có vẻ giống như một thông điệp được gửi ngay lập tức - phi sang một máy tính khác trong chớp mắt - thực tế là đã có một chuỗi phức tạp của các chuyển dịch diễn ra Xem chi tiết...
syntax error: select ten_vi, tenkhongdau, mota_vi, photo, id from table_news_list where hienthi=1 and com='kienthuc' and id_menu= order by stt,id desc