Bảng giá hosting

Slider
Trang chủ Bảng giá hosting

Bảng giá hosting

HOST PHỔ THÔNG HOST THƯƠNG MẠI HOST VIP
HOST PHỔ THÔNG
Cá Nhân 1
2GBDung lượng
40GBBăng thông
60Địa chỉ Email
2Addon Domain
10Sub Domain
10Park Domain
1Mysql Server
2Mysql
199.000vnđ/tháng
2.388.000vnđ/năm
Cá Nhân 2
3GBDung lượng
70GBBăng thông
120Địa chỉ Email
3Addon Domain
30Sub Domain
30Park Domain
2Mysql Server
3Mysql
279.000vnđ/tháng
3.348.000vnđ/năm
Doanh nghiệp 1
5GBDung lượng
160GBBăng thông
KGHĐịa chỉ Email
5Addon Domain
60Sub Domain
5Park Domain
5Mysql Server
5Mysql
406.000vnđ/tháng
4.872.000vnđ/năm
Doanh nghiệp 2
7GbDung lượng
280GBBăng thông
KGHĐịa chỉ Email
7Addon Domain
120Sub Domain
120Park Domain
10Mysql Server
10Mysql
500.000vnđ/tháng
6.000.000vnđ/năm
Doanh Nghiệp 3
8GBDung lượng
340GBBăng thông
KGHĐịa chỉ Email
8Addon Domain
180Sub Domain
180Park Domain
20Mysql Server
20Mysql
542.000vnđ/tháng
6.504.000vnđ/năm
Doanh Nghiệp 4
10GBDung lượng
KGHBăng thông
KGHĐịa chỉ Email
10Addon Domain
400Sub Domain
400Park Domain
35Mysql Server
35Mysql
600.000vnđ/tháng
7.200.000vnđ/năm
HOST THƯƠNG MẠI
Doanh nghiệp Vừa 1
16GBDung lượng
KGHBăng thông
KGHĐịa chỉ Email
16Addon Domain
KGHSub Domain
KGHPark Domain
80Mysql Server
80Mysql
840.000vnđ/tháng
10.080.000vnđ/năm
Doanh nghiệp vừa 2
20GBDung lượng
KGHBăng thông
KGHĐịa chỉ Email
20Addon Domain
KGHSub Domain
KGHPark Domain
110Mysql Server
110Mysql
1.000.000vnđ/tháng
12.000.000vnđ/năm
Doanh nghiệp vừa 3
30GBDung lượng
KGHBăng thông
KGHĐịa chỉ Email
30Addon Domain
KGHSub Domain
KGHPark Domain
300Mysql Server
300Mysql
1.340.000vnđ/tháng
16.080.000vnđ/năm
Doanh nghiệp lớn
50GBDung lượng
KGHBăng thông
KGHĐịa chỉ Email
KGHAddon Domain
KGHSub Domain
KGHPark Domain
KGHMysql Server
KGHMysql
2.000.000vnđ/tháng
24.000.000vnđ/năm
Doanh nghiệp lớn 2
60GBDung lượng
KGHBăng thông
KGHĐịa chỉ Email
KGHAddon Domain
KGHSub Domain
KGHPark Domain
KGHMysql Server
KGHMysql
2.335.000vnđ/tháng
28.020.000vnđ/năm
Doanh nghiệp lớn 3
70GBDung lượng
KGHBăng thông
KGHĐịa chỉ Email
KGHAddon Domain
KGHSub Domain
KGHPark Domain
KGHMysql Server
KGHMysql
2.670.000vnđ/tháng
32.040.000vnđ/năm
HOST VIP
VIP 1
80GBDung lượng
KGHBăng thông
KGHĐịa chỉ Email
KGHAddon Domain
KGHSub Domain
KGHPark Domain
KGHMysql Server
KGHMysql
3.000.000vnđ/tháng
36.000.000vnđ/năm
VIP 2
90GBDung lượng
KGHBăng thông
KGHĐịa chỉ Email
KGHAddon Domain
KGHSub Domain
KGHPark Domain
KGHMysql Server
KGHMysql
3.335.000vnđ/tháng
40.020.000vnđ/năm
VIP3
100GBDung lượng
KGHBăng thông
KGHĐịa chỉ Email
KGHAddon Domain
KGHSub Domain
KGHPark Domain
KGHMysql Server
KGHMysql
3.670.000vnđ/tháng
44.040.000vnđ/năm
zalo