Mail server là gì? Quy trình mail được gửi đi

Slider
Trang chủ Menu Mail server là gì? Quy trình mail được gửi đi

Mail server là gì? Quy trình mail được gửi đi

Máy chủ mail là gì? Quy trình mail được gửi đi
Một máy chủ mail là tương đương với người đưa thư được máy tính hóa. Mỗi email được gửi đi thông qua một loạt các máy chủ mail đến người nhận của mình. Mặc dù nó có vẻ giống như một thông điệp được gửi ngay lập tức - phi sang một máy tính khác trong chớp mắt - thực tế là đã có một chuỗi phức tạp của  các chuyển dịch diễn ra. Nếu không có hàng loạt các máy chủ mail, bạn sẽ chỉ có thể gửi email cho những người có địa chỉ email phù hợp với lĩnh vực của riêng bạn - ví dụ, bạn chỉ có thể gửi tin nhắn từ một tài khoản example.com vào tài khoản example.com khác. thuê chỗ đặt server  cho thuê máy chủ  Cloud VPS  Thuê chỗ đặt máy chủ  Thuê máy chủ ảo  Cloud Server  thuê server  Cho thuê VPS

Các loại máy chủ mail
Các máy chủ mail có thể được chia thành hai loại chính: máy chủ mail gửi đi và các máy chủ mail đến. Các máy chủ mail gửi đi được gọi là các máy chủ SMTP, hoặc Giao thức dịch chuyển mail đơn giản. Các máy chủ mail đến có hai loại chính. POP3, hoặc giao thức bưu điện, phiên bản 3, các máy chủ nổi tiếng nhờ việc lưu trữ những tin nhắn được gửi và nhận  trên ổ cứng máy tính địa phương. IMAP, hoặc Giao thức truy cập tin nhắn qua Internet, các máy chủ này luôn luôn lưu trữ các bản sao của mail trên máy chủ. Hầu hết các máy chủ POP3 cũng có thể lưu trữ tin nhắn trên máy chủ, điều đó thuận tiện hơn rất nhiều.

Quá trình gửi một Email
thuê chỗ đặt server  cho thuê máy chủ  Cloud VPS  Thuê chỗ đặt máy chủ  Thuê máy chủ ảo  Cloud Server  thuê server  Cho thuê VPS
Bây giờ bạn biết những điều cơ bản về máy chủ mail đến và đi, sẽ dễ dàng hơn để hiểu được vai trò của chúng trong quá trình gửi email. Các bước cơ bản của quá trình này được trình bày dưới đây thuận tiện cho bạn.

Bước  1: Sau khi soạn tin nhắn và nhấn gửi, khách hàng email của bạn - cho dù đó là Outlook Express hay Gmail - sẽ kết nối với máy chủ SMTP thuộc tên miền của bạn. Máy chủ này có thể được đặt tên theo nhiều thứ; một ví dụ tiêu chuẩn sẽ là smtp.example.com.

Bước 2: Khách hàng email của bạn liên lạc với máy chủ SMTP, cho nó địa chỉ email, địa chỉ email của người nhận, nội dung thư và bất kỳ file đính kèm.

Bước  3: Các máy chủ SMTP xử lý địa chỉ email của người nhận - đặc biệt là phạm vi của nó. Nếu tên miền là giống như người gửi, tin nhắn sẽ được chuyển trực tiếp qua máy chủ POP3 hoặc IMAP của tên miền - không cần định vị đường đi khi các máy chủ cùng tên miền. Tuy nhiên, nếu tên miền là khác nhau, các máy chủ SMTP sẽ phải giao tiếp với máy chủ của tên miền khác.

Bước 4: Để tìm thấy máy chủ của người nhận, máy chủ SMTP của người gửi phải giao tiếp với các DNS, hoặc các máy chủ quản lý tên miền. Các DNS lấy tên miền email của người nhận và chuyển nó thành một địa chỉ IP. Máy chủ SMTP của người gửi có thể không gửi một email đúng với một tên miền riêng; một địa chỉ IP là một số duy nhất được gán cho mỗi máy tính được kết nối với Internet. Khi biết thông tin này, một máy chủ mail gửi đi có thể thực hiện công việc của mình hiệu quả hơn.

Bước 5: Bây giờ các máy chủ SMTP có địa chỉ IP của người nhận, nó có thể kết nối với máy chủ SMTP của nó. Điều này không thường được thực hiện trực tiếp; thay vào đó, các thông điệp được chuyển dọc theo một loạt các máy chủ SMTP không liên quan cho đến khi nó đến đích. thuê chỗ đặt server  cho thuê máy chủ  Cloud VPS  Thuê chỗ đặt máy chủ  Thuê máy chủ ảo  Cloud Server  thuê server  Cho thuê VPS

Bước 6: Máy chủ SMTP của người nhận quét các tin nhắn gửi đến. Nếu nhận ra những tên miền và tên người sử dụng, nó sẽ chuyển các thông điệp tới máy chủ POP3 hoặc IMAP của tên miền. Từ đó, nó được đặt trong một hàng đợi cho đến khi khách hàng email của người nhận cho phép nó được tải về. Vào thời điểm đó, các thông điệp có thể được đọc bởi người nhận.

Làm thế nào mà các Clients Mail được phục vụ
Nhiều người sử dụng clients email dựa trên web, như Yahoo Mail và Gmail. Những người đòi hỏi một không gian nhiều hơn - đặc biệt là các doanh nghiệp - thường phải đầu tư vào máy chủ của họ. Điều đó có nghĩa rằng họ cũng cần phải có một cách tiếp nhận và truyền tải các email, điều đó cũng có nghĩa rằng họ cần phải thiết lập các máy chủ mail của mình. Cuối cùng, các chương trình như Postfix và Microsoft Exchange là hai trong số những lựa chọn phổ biến nhất. Những chương trình này tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện đằng sau hậu trường. Tất nhiên, những người gửi và nhận tin nhắn trên các máy chủ mail, thường chỉ nhìn thấy "gửi" và "nhận" các bộ phận của quá trình. thuê chỗ đặt server  cho thuê máy chủ  Cloud VPS  Thuê chỗ đặt máy chủ  Thuê máy chủ ảo  Cloud Server  thuê server  Cho thuê VPS

Vào cuối ngày, một máy chủ mail là một máy tính giúp di chuyển các tập tin cùng tới các điểm đến dự định của chúng. Trong trường hợp này, tất nhiên, những file đó là các thông điệp email. Việc này dễ dàng như là khi nó được cấp, thật là thông minh khi cố nắm bắt quy trình cơ bản về cách làm việc với máy chủ mail.

Nguồn : Sưu tầm

 

Bài viết liên quan syntax error: select ten_vi, tenkhongdau, mota_vi, photo, id from table_news_list where hienthi=1 and com='kienthuc' and id_menu= order by stt,id desc