Mr. Koori Phan - Art Director, KooriPhoto

Slider
Trang chủ Ý kiến khách hàng Mr. Koori Phan - Art Director, KooriPhoto

Mr. Koori Phan - Art Director, KooriPhoto

Đánh giá / góp ý về dịch vụ đang sử dụng (Reviews about our services):
- Tôi rất hài lòng về website của tôi. Tất cả những gì tôi mong muốn ở website này đã được Data Media thực hiện rất tốt. Ý tưởng của tôi đã được thực hiện hoá 100%.
Layout hoàn toàn đẹp trên mọi trình duyệt.
- Trang quản trị rất tiện dụng, nhiều chức năng và dễ dàng quản lý.

* Đánh giá về thái độ phục vụ (Reviews about our supporters)
- Điều tôi hài lòng nhất vẫn là thái độ phục vụ của Data Media. Bất cứ yêu cầu hay thắc mắc nào đều được Data Media hỗ trợ nhanh chóng và nhiệt tình nhất, ngoài ra còn tư vấn thêm cho tôi nhiều ý kiến rất hợp lý và khả thi.

zalo